وبلاگ 3dhub

پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که باید در مورد استریولیتوگرافی بدانید، خلاصه می ...

1401/12/09
زمان مطالعه
455
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که باید در مورد تف جوشی لیزری مستقیم ...

1401/12/08
زمان مطالعه
513
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که باید در مورد فناوری کربن DLSبدانید، ...

1401/12/07
زمان مطالعه
495
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که در مورد مدل‌سازی رسوب ذوب شده باید ...

1401/12/06
زمان مطالعه
437
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که باید در مورد پلی جت بدانید، خلاصه ...

1401/12/04
زمان مطالعه
203
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله نکات و توصیه‌های ضروری طراحی فرآیند پرینت سه بعدی پلی جت را ...

1401/12/03
زمان مطالعه
216
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی بخش های اصلی پرینت سه بعدی SLA یعنی مصرفی ...

1401/12/02
زمان مطالعه
229
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله اطلاعاتی در مورد تلرانس های پرینت سه بعدی به همراه عوامل اصلی ...

1401/12/01
زمان مطالعه
276
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی دو فناوری پرینت سه بعدی، SLA و FDM، با ...

1401/11/30
زمان مطالعه
212
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی مستحکم‌ترین مواد برای پرینت سه بعدی، فناوری‌های سه بعدی ...

1401/11/27
زمان مطالعه
230
ادامه مطلب