وبلاگ 3dhub

پرینت سه بعدی

این مقاله مناسب ترین مواد پرینت سه بعدی برای موارد مصرف با دمای بالا، ...

1401/11/24
زمان مطالعه
201
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله ارائه ی بینشی است در مورد پرینت سه بعدی اجزای مکانیکی ...

1401/11/23
زمان مطالعه
155
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله روشن کردن نقش تولید افزایشی در زمینه های پزشکی، دندانپزشکی و ...

1401/11/18
زمان مطالعه
179
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله ارائه بینشی در مورد پرینت سه بعدی کالاهای مصرفی است که ...

1401/11/16
زمان مطالعه
215
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله به تفصیل بررسی خواهد کرد که چگونه می توان پرینت سه بعدی ...

1401/11/08
زمان مطالعه
194
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله روش‌های مختلف تهیه ی قطعات مقاوم در برابر آب به کمک فناوری ...

1401/11/05
زمان مطالعه
177
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله ارائه ی بینشی در مورد پرینت سه بعدی کالاها و تجهیزات ...

1401/11/03
زمان مطالعه
188
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

در این مقاله، عواملی موثر بر صافی سطح قطعات پرینت سه بعدی و همچنین ...

1401/11/01
زمان مطالعه
181
ادامه مطلب
ماشینکاری CNC

این مقاله، عوامل اصلی را که هنگام انتخاب مواد مناسب برای یک پروژه ی ...

1401/10/29
زمان مطالعه
178
ادامه مطلب
ماشینکاری CNC

هر آنچه که باید در مورد ماشینکاری CNC بدانید. ...

1401/10/28
زمان مطالعه
232
ادامه مطلب