وبلاگ 3dhub

پرینت سه بعدی

این مقاله همه ی چیزهایی را که باید در مورد پلی جت بدانید، خلاصه ...

1401/12/04
زمان مطالعه
26
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله نکات و توصیه‌های ضروری طراحی فرآیند پرینت سه بعدی پلی جت را ...

1401/12/03
زمان مطالعه
28
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی بخش های اصلی پرینت سه بعدی SLA یعنی مصرفی ...

1401/12/02
زمان مطالعه
32
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله اطلاعاتی در مورد تلرانس های پرینت سه بعدی به همراه عوامل اصلی ...

1401/12/01
زمان مطالعه
31
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی دو فناوری پرینت سه بعدی، SLA و FDM، با ...

1401/11/30
زمان مطالعه
30
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله مقایسه ی مستحکم‌ترین مواد برای پرینت سه بعدی، فناوری‌های سه بعدی ...

1401/11/27
زمان مطالعه
31
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

این مقاله مناسب ترین مواد پرینت سه بعدی برای موارد مصرف با دمای بالا، ...

1401/11/24
زمان مطالعه
30
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله ارائه ی بینشی است در مورد پرینت سه بعدی اجزای مکانیکی ...

1401/11/23
زمان مطالعه
27
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله روشن کردن نقش تولید افزایشی در زمینه های پزشکی، دندانپزشکی و ...

1401/11/18
زمان مطالعه
35
ادامه مطلب
پرینت سه بعدی

هدف این مقاله ارائه بینشی در مورد پرینت سه بعدی کالاهای مصرفی است که ...

1401/11/16
زمان مطالعه
39
ادامه مطلب